Máy móc khác

Máy móc khác

Ngoài các máy móc chính sử dụng trong dây chuyền sản xuất rượu, bia, đồ uống, … Chúng tôi còn cung cấp các dây chuyền máy móc và thiết bị phụ trợ khác nhằm đa dạng hóa ngành nghề cung cấp cũng như thêm sự phong phú trong yêu cầu của khác hàng

Xem thêm
Dây chuyền, máy móc và thiết bị tự động hóa khác

Ngoài các máy móc chính sử dụng trong dây chuyền sản xuất rượu, bia, đồ uống, …Chúng tôi còn cung cấp các dây chuyền máy móc và thiết bị phụ trợ khác nhằm đa dạng hóa ngành nghề cung cấp cũng như thêm sự phong phú trong yêu cầu của khách hàng. Có thể kể đến như:

Xem thêm