Bia lon

Đối với sản phẩm bia lon, MNB cung cấp các dòng máy phục vụ cho sản xuất bia lon như: chiết rót, ghép mí lon, in hình ảnh trên lon,...
Chiết bia lon

Dây chuyền chiết lon bao gồm công nghệ chiết rót và ghép mí lon vận hành đồng bộ và giảm được quá trình ly tâm sản phẩm khi vận hành. Sử dụng các phương pháp chiết hiện đại, chính xác, tăng năng suất sản phẩm. Bảo vệ tuyệt đối sản phẩm bị oxy hóa trong giai đoạn chiết rót và ghép mí lon

Xem thêm