Nghị viện châu Âu thông qua các quy tắc sửa đổi để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế bao bì

Thứ 5, 07/03/2024, 20:24 PM
Tháng 11 năm ngoái, Nghị viện châu Âu đã thông qua quan điểm của mình về các quy tắc mới trên toàn EU về bao bì, để giải quyết chất thải không ngừng gia tăng và tăng cường tái sử dụng và tái chế. MEP đã thông qua báo cáo, trong đó tạo thành nhiệm vụ của Nghị viện cho các cuộc đàm phán với các chính phủ EU, với 426 phiếu thuận, 125 phiếu chống và 74 phiếu trắng.

Giảm bao bì, hạn chế một số loại và cấm sử dụng "hóa chất vĩnh cửu"

Bên cạnh các mục tiêu giảm bao bì tổng thể được đề xuất trong quy định (5% vào năm 2030, 10% vào năm 2035 và 15% vào năm 2040), các nghị sĩ châu Âu muốn đặt ra các mục tiêu cụ thể để giảm bao bì nhựa (10% vào năm 2030, 15% vào năm 2035 và 20% vào năm 2040).

MEP muốn cấm bán túi nhựa rất nhẹ (dưới 15 micron), trừ khi cần thiết vì lý do vệ sinh hoặc được cung cấp làm bao bì chính cho thực phẩm rời để giúp ngăn ngừa lãng phí thực phẩm. Họ cũng đề xuất hạn chế mạnh mẽ việc sử dụng một số định dạng đóng gói sử dụng một lần, chẳng hạn như bao bì thu nhỏ của khách sạn cho các sản phẩm vệ sinh và màng co cho vali trong sân bay.

Để ngăn ngừa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, MEP yêu cầu cấm sử dụng cái gọi là "hóa chất vĩnh cửu" (các chất alkyl per- và polyfluorinated hoặc PFAS) và Bisphenol A trong bao bì tiếp xúc với thực phẩm.

 

Khuyến khích các lựa chọn tái sử dụng và nạp tiền cho người tiêu dùng

MEP nhằm mục đích làm rõ các yêu cầu đối với bao bì được tái sử dụng hoặc nạp lại. Các nhà phân phối cuối cùng của đồ uống và thực phẩm mang đi trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, chẳng hạn như khách sạn, nhà hàng và quán cà phê, nên cung cấp cho người tiêu dùng tùy chọn mang theo hộp đựng của riêng họ.

 

Thu gom và tái chế chất thải bao bì tốt hơn

Các quy tắc mới yêu cầu tất cả các bao bì phải có thể tái chế, đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt được xác định thông qua luật thứ cấp. Một số trường hợp miễn trừ tạm thời được dự đoán trước, ví dụ như đối với bao bì thực phẩm bằng gỗ và sáp.

MEP muốn các nước EU đảm bảo rằng 90% vật liệu chứa trong bao bì (nhựa, gỗ, kim loại màu, nhôm, thủy tinh, giấy và bìa cứng) được thu gom riêng vào năm 2029.

 

Trích dẫn

Báo cáo viên Frédérique Ries (Renew, BE) cho biết: "Các sự kiện gần đây ở châu Âu, và đặc biệt là ở Bỉ, liên quan đến ô nhiễm nước bởi hóa chất PFAS cho thấy nhu cầu cấp thiết phải hành động. Bằng cách bỏ phiếu cấm các chất ô nhiễm "mãi mãi" trong bao bì thực phẩm, Nghị viện châu Âu đã cho thấy rằng họ tìm cách bảo vệ sức khỏe của công dân châu Âu. Về nhựa, hợp đồng đã được thực hiện, vì báo cáo lập pháp của tôi giải quyết trọng tâm của vấn đề bằng cách đặt ra các mục tiêu giảm chất thải khó khăn hơn đối với bao bì nhựa. Thật không may, về kinh tế tuần hoàn, và đặc biệt là phòng ngừa, kết quả của cuộc bỏ phiếu toàn thể không quá tích cực và bỏ qua thực tế của các số liệu: tăng 30% vào năm 2030 nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Trong số 3R (Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế), chỉ có tái chế thoát ra mà không bị tổn thương. Sự kết thúc của bao bì vứt đi vẫn còn một chặng đường dài!"

 

Các bước tiếp theo

Nghị viện sẵn sàng bắt đầu đàm phán với các chính phủ quốc gia về hình thức cuối cùng của luật, một khi Hội đồng đã thông qua quan điểm của mình.

 

Nền

Năm 2018, bao bì đã tạo ra doanh thu 355 tỷ EUR tại EU. Đây là nguồn chất thải ngày càng tăng, tổng lượng chất thải của EU đã tăng từ 66 triệu tấn năm 2009 lên 84 triệu tấn năm 2021. Mỗi châu Âu tạo ra 188,7 kg chất thải bao bì vào năm 2021, con số dự kiến sẽ tăng lên 209 kg vào năm 2030 mà không có các biện pháp bổ sung.

Khi thông qua báo cáo này, Nghị viện đang đáp ứng kỳ vọng của người dân về việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tránh lãng phí, loại bỏ bao bì không bền vững và giải quyết việc sử dụng bao bì nhựa sử dụng một lần, như được thể hiện trong các đề xuất 5 (1), 5 (3), 5 (4), 5 (5), 11 (1), 11 (4) và 20 (3) của kết luận của Hội nghị về Tương lai của Châu Âu.